Kancelaria Prawna

radca prawny Daniel Eksterowicz


ul. Jagiellońska 69/1

85 – 027 Bydgoszcz

 

telefon: +48 663 350 961

e-mail: biuro@kancelaria-eksterowicz.pl

Kancelaria Prawna wyróżnia się wysokim standardem świadczonych usług prawnych oraz indywidualnym podejściem do każdego Klienta.


Stawiam przede wszystkim na profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie w prowadzone sprawy.

Kancelaria

Kancelaria Prawna radca prawny Daniel Eksterowicz świadczy kompleksowe usługi prawne dla podmiotów gospodarczych, zarówno prowadzących działalność jako osoby fizyczne, jak również prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego, fundacji, spółek celowych, a także organizacji przedsiębiorców, takich jak klastry czy stowarzyszenia.

Swoją wiedzą, doświadczeniem oraz kontaktami biznesowymi Kancelaria Prawna wspiera zarówno młode przedsięwzięcia, rozpoczynające swoją przygodę z biznesem, określane mianem start-up`ów, których twórcy chcą wprowadzić na rynek innowacyjne rozwiązania, a jednocześnie muszą mierzyć się między innymi z rozbudowanymi formalizmem i zawiłościami polskiego systemu prawnego, jak również podmioty z ugruntowaną pozycją na rynku.

Radca prawny Daniel Eksterowicz wpisany na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w prawie kontraktowym, gospodarczym, spółek handlowych oraz prawie pracy. Posiada certyfikat z prawniczego języka angielskiego Cambridge International Legal English Certificate ILEC. Jest również wykładowcą prawa pracy w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy oraz członkiem organizacji przedsiębiorców BNI Falcons.

Partner Kancelarii:

Dotychczasowi Klienci:

 

 

Radca prawny Daniel Eksterowicz specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, prawie pracy oraz obsłudze podmiotów gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Oferuje wsparcie prawne na obszarze całego kraju w następującym zakresie:

Doradztwo prawne – obejmujące spotkania w siedzibie Kancelarii lub u Klienta, analizę prawną, weryfikowanie dokumentów prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz konsultacje prawne.

Tworzenie dokumentacji prawnej – w tym dokumentów związanych z procesem cywilnym (m.in. pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, dalszych pism procesowych), z postępowaniem administracyjnym (m.in. wniosków, odwołań, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego) oraz związanych z samą działalnością gospodarczą, przede wszystkim wszelkiego rodzaju umowy handlowe, umowy podwykonawstwa, regulaminy, umowy spółek, statuty, uchwały czy protokoły z posiedzeń organów kolegialnych.

Reprezentacja – w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, reprezentuję interes Klienta w ramach prowadzonych rozmów handlowych czy negocjacyjnych oraz występuję przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej i samorządowej.

Czynności windykacyjne - do zakresu usług Kancelarii Prawnej należy również prowadzenie czynności windykacyjnych oraz dochodzenie roszczeń przed sądami powszechnymi.

Odszkodowania – w imieniu naszych Klientów dochodzimy roszczeń odszkodowawczych z tytułu wszelkich szkód, zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego, prowadzonego przez ubezpieczyciela, jak również na etapie sądowym.

 

Kancelaria Prawna
radca prawny Daniel Eksterowicz
telefon: +48 663 350 961
e-mail: biuro @ kancelaria-eksterowicz.pl
ul. Jagiellońska 69/1
85 - 027 Bydgoszcz

© 2017 Radca prawny Daniel Eksterowicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

powered by SVP